Спосiб визначення затримок транспортних засобiв на нерегульованому перехрестi

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Спосіб визначення затримок на нерегульованому перехресті належить до систем регулювання дорожнього руху (ДР) та систем інформаційного забезпечення завантаження перехресть ВДМ. Спосіб оснований на скануванні двома гостроспрямованими лазерними променями зони перехрестя з точки над його геометричним центром конусним видом розгортки, причому другий промінь формується в одній площині з першим, але зі зміщенням на півперіоду по колу розгортки, а оптичну вісь першого променя, що формує вихідну межу контрольованої зони в області стоп-ліній, змінюють по черзі через кожен період сканування так, щоб радіус другого концентричного кола на поверхні проїзної частини зменшувався на певну задану величину, що дозволяє визначити тип і напрямки руху транспортних засобів по кожній смузі руху. Сканування зони перехрестя другим лазерним променем здійснюють, починаючи з внутрішнього кола з заданим радіусом, і поступово покроково розширяють коло сканування з заданою величиною кроку зміною положень кутів розгортки в реперній точці на кожному періоді до моменту, коли визначають зони початку уповільнення будь-яким ТЗ по смугах руху на підходах до перехрестя або зони кінця прискорення на виходах з перехрестя і потім повертають цей промінь з послідовним зменшенням радіусів сканування в зворотному напрямку на кожному періоді до внутрішнього початкового кола сканування та багаторазово повторюють цей процес. За допомогою запропонованого способу визначають реальні параметри руху окремих видів ТЗ, довжини черги, реальних значень моментів зміни режимів руху по усіх смугах на підходах, виходах та в зоні перехрестя та отримують в реальному масштабі часу більш точні значення затримок ТЗ для різноманітних умов руху.

Опис

Ключові слова

автомобiльний транспорт, безпека руху

Бібліографічний опис

Пат. 119893 Україна, МКИ G08G 1/09 (2006.01). Спосiб визначення затримок транспортних засобiв на нерегульованому перехрестi / Денисенко Олег Васильович ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Денисенко Олег Васильович. - N a 2017 07404 ; заявл. 13.07.2017 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. N 16. - 8 с.

Зібрання