Вибір програмного інструментарію для рішення завдань позиціонування робочого органу БДМ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Кухтін, О. Є. Вибір програмного інструментарію для рішення завдань позиціонування робочого органу БДМ / О. Є. Кухтін // Комп’ютерні технології і мехатроніка : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф., 27 трав. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2021. – С. 36–38.