Розробка інтелектуальних інформаційно-керуючих технологій для дизельного двигуна у сукупності з генераторним устаткуванням: алгоритми керування

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Роботу присвячено удосконаленню двигуна дизельного електрогенератора з метою підвищення його надійності та енергоефективності за рахунок об'єднання синергетичного підходу і еволюційних методів навчання гібридних багатошарових нечітких штучних нейронних мереж інтелектуальних інформаційно-керуючих систем.

Опис

Ключові слова

дизельний двигун, електрогенератор, інформаційно-керуючи технології, алгоритми керування, штучний інтелект, дизельный двигатель, электрогенератор, информационно-управляющие технологии, алгоритмы управления, искусственный интеллект, diesel engine, power generator, information-control technologies, control algorithms, artificial intelligence

Бібліографічний опис

Ніконов, О. Я. Розробка інтелектуальних інформаційно-керуючих технологій для дизельного двигуна у сукупності з генераторним устаткуванням: алгоритми керування / О. Я. Ніконов, Д. А. Глєбова, Ю. В. Литвинова // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2017. - Вип. 12.

Зібрання