Техноквалиметрия геометрии крупногабаритных листоштампованных деталей

Thumbnail Image

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Рассмотрен квалиметрический подход учета влияния геометрической формы в плане крупногабаритной листоштампованной детали на технико-экономические показатели ее производства. Предложена графическая модель классификации форм, а также алгоритмы определения коэффициентов качества геометрической формы для треугольных и четырехугольных листоштампованных деталей.

Опис

Ключові слова

квалиметрия, листовая штамповка, геометрическая форма, коэффициент качества, круг качества, кваліметрія, листова штамповка, геометрична форма, коефіцієнт якості, коло якості, qualimetry, sheet-metal stamping, geometric shape, quality factor, quality circle

Бібліографічний опис

Демченко, А. В. Техноквалиметрия геометрии крупногабаритных листоштампованных деталей / А. В. Демченко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2011. - Вип. 2.

Зібрання