Сучасний розвиток ТНК в умовах цифровізації

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Імнадзе, І. Н. Сучасний розвиток ТНК в умовах цифровізації / І. Н. Імнадзе, О. В. Птащенко // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2021. – С. 110–112.