Анализ погрешности измерения магнитной восприимчивости с помощью струнного датчика

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проведен анализ влияния возможных неточностей измерений индукции магнитного поля, частоты, силы тока на погрешность измерения магнитной восприимчивости. Также представлена оценка адекватности эмпирических формул, описывающих поведение магнитной восприимчивости медных сплавов при изменении различных параметров.

Опис

Ключові слова

магнитная восприимчивость, погрешность измерения, доверительная вероятность, критерий Фишера, магнітна сприйнятливість, похибка вимірювання, довірлива ймовірність, критерій Фішера, magnetic susceptibility, measurement error, confidence level, Fisher's exact test

Бібліографічний опис

Еремина, Е. Ф. Анализ погрешности измерения магнитной восприимчивости с помощью струнного датчика / Е. Ф. Еремина, А. А. Дрокин, И. О Ложка // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2016. - Вип. 9.

Зібрання