ДІАГНОСТУВАННЯ БЕНЗИНОВИХ ПАЛИВНИХ СИСТЕМ ІЗ БЕЗПОСЕРЕДНІМ УПОРСКУВАННЯМ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Викладено методику діагностування бензинових паливних систем з безпосереднім упорскуванням палива за падінням тиску в гідроакумуляторі. Показано різні несправності системи й запропоновано метод їх визначення за сигналом штатного датчика тиску. Методика дозволяє проводити експрес-діагностування вузлів.

Опис

Ключові слова

діагностування, форсунка, тиск, коливання, датчик, диагностирование, форсунка, давление, колебание, датчик, diagnostics, direct injection, signal, malfunction, oscillation, pressure sensor, waveform, condition, hydraulic accumulator

Бібліографічний опис

Булгаков, М. П. Діагностування бензинових паливних систем із безпосереднім упорскуванням / М. П. Булгаков // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.]. – Харьков, 2015. – Вып. 37. – С. 31–34.

Зібрання