Робастное энергосберегающее управление синхронным электроприводом гибридного автомобиля

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Предложен метод синтеза робастной энергосберегающей системы управления синхронным электроприводом гибридного автомобиля. Предлагаемый метод управления обеспечивает формирование электромагнитного момента с минимизацией потребляемой мощности.

Опис

Ключові слова

синхронный двигатель, робастное управление, минимизация потерь мощности, синхронний двигун, робастне керування, мінімізація втрат потужності, synchronous motor, robust control, minimizing pow er losses

Бібліографічний опис

Деев, С. Г. Робастное энергосберегающее управление синхронным электроприводом гибридного автомобиля / С. Г. Деев, Е. М. Потапенко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2013. - Вип. 4.

Зібрання