Використання цифрових освітніх ресурсів на уроках механіки в закладах загальної середньої освіти

Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Шматько, М. В. Використання цифрових освітніх ресурсів на уроках механіки в закладах загальної середньої освіти / М. В. Шматько // Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу та шляхи їх вирішення в умовах сучасних викликів : зб. наук. пр. за матеріалами наук. інтернет–конф. з проблем вищ. освіти і науки, 18 листоп. 2022 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2022. – С. 340–345.