Система для визначення параметрiв руху автотранспортних засобiв при динамiчних (квалiметричних) випробуваннях

Анотація

Система для визначення параметрів руху автотранспортних засобів (АТЗ) при динамічних (кваліметричних) випробуваннях, що складається з елементів вимірювання та пристроїв обробки та візуалізації інформації, яка відрізняється тим, що визначення параметрів руху здійснюють одночасно двома датчиками прискорень, причому датчики прискорень вимірюють прискорення АТЗ у повздовжній, поперечній та вертикальній площинах, інформацію про параметри руху АТЗ у цих площинах одержують шляхом математичної обробки без застосування інтегрування сигналів з датчиків прискорень.

Опис

Ключові слова

автотранспортнi засоби, визначення швидкостi

Бібліографічний опис

Пат. 51031 Україна, МКИ G01P 3/00, G01P 15/00. Система для визначення параметрiв руху автотранспортних засобiв при динамiчних (квалiметричних) випробуваннях / Подригало Михайло Абович, Коробко Андрiй Iванович, Клец Дмитро Михайлович, Файст Валерiй Львович ; власник : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. - N u 2010 01136 ; заявл. 04.02.2010 ; опубл. 25.06.2010, Бюл. N 12. - 4 с.

Зібрання