Вдосконалення методу оцінки зчеплюваності бітумних в’яжучих

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В статті розглянуті питання вдосконалення стандартизованого методу оцінки зчеплюваності бітумних в’яжучих з поверхнею скла та кам’яних матеріалів, що діє в Україні вже більше 20-ти років. Розглянуто вплив на значення показника зчеплюваності факторів, пов’язаних з підготовкою зразків та їх випробуванням. На основі отриманих залежностей зчеплюваності від часу випробування різних бітумних в’яжучих запропоновані режими проведення випробування.

Опис

Ключові слова

бітум, зчеплюваність, температура, товщина зразка, метод підготовки, bitumen, adhesion, temperature, sample thickness, preparation method

Бібліографічний опис

Пиріг, Я. І. Вдосконалення методу оцінки зчеплюваності бітумних в’яжучих / Я. І. Пиріг, А. В. Галкін, В. О. Золотарьов // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 92, т. 2. – С. 57–67.