Нормативи виконання навчальних вправ як складові системи професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пономаренко, Р. В. Нормативи виконання навчальних вправ як складові системи професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту / Р. В. Пономаренко // Організаційно-методологічне забезпечення підготовки фахівців: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення (з нагоди 90-річчя ХНАДУ) : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-метод. інтернет – конф. з проблем вищ. освіти і науки, 18 листоп. 2020 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. ‒ Харків, 2020. ‒ С. 49–52.