Співпраця з установами природно-заповідного фонду України як засіб поліпшення якості підготовки екологів

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Волох, А. М. Співпраця з установами природно-заповідного фонду України як засіб поліпшення якості підготовки екологів / А. М. Волох, В. В. Щербина // Екологічно орієнтована вища освіта. Mетодологія та практика – 2021 : зб. матеріалів Всеукр. конф. з проблем вищ. освіти з міжнар. участю, 28–29 жoвт. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2021. – С. 23–26.