Удосконалення структури механізму формування ланцюга постачань

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто точки зору різних вчених на зміст поняття «ланцюг постачань». Досліджено основні елементи, що формують ланцюг постачання: постачальники сировини/матеріалів й покупних частин, виробники та виробники-субпідрядники, перевізники, складські підприємства, логістичні центри, посередники, підприємства дистрибуційної мережі, оптові компанії, підприємства роздрібної торгівлі, споживачі. Запропоновано структуру механізму формування ланцюга постачань, що базується на п’яти функціях: планування, закупівлі запасів, виробництва й збуту продукції, повернення. Планування з’ясовує джерела постачань, попит споживачів, розмір запасів, обсяги виробництва, сировини й матеріалів. Закупівля – це управління постачанням, вибір та оцінка постачальників, перевірка якості постачань, укладання контрактів з постачальниками. Виробництво – це безпосередньо процес виробництва, контроль за технологічними змінами, управлінням виробничими потужностями, виробничими циклами, якістю виробництва, графіком виробничих змін. Збут – це управління замовленнями, складом і транспортуванням. Повернення необхідне в разі виникнення проблем у замовленнях. Особливість запропонованого механізму полягає в тому, що особлива увага приділена інформаційному забезпеченню. Воно полягає не тільки в зборі та обробці інформації, але й в прийнятті та реалізації рішень, тому займає суттєве місце в механізмі. Узагальнення структури механізму формування ланцюга постачань дозволить підвищити ефективність налагодження логістичних зв’язків підприємства.

Опис

Ключові слова

ланцюг постачань, дистрибуція, прогнозування та планування, постачальники, перевізники, склади, субпідрядники, цепь поставок, дистрибуция, прогнозирования и планирования, поставщики, перевозчики, склады, субподрядчики, supply chain, distribution, forecasting and planning, suppliers, carriers, warehouses, subcontractors

Бібліографічний опис

Бочарова, Н. А. Удосконалення структури механiзму формування ланцюга постачань / Бочарова Н. А. // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: О. М. Криворучко (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2019. – Вип. 33. – С. 45–59.

Зібрання