Проектування системи полезахисних лісосмуг на території ТОВ «Обрій» Куп’янського району Харківської області

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Безпосереднім об'єктом дослідження є землі в межах території агроформування ТОВ «Обрій» Куп’янського району Харківської області. Метою досліджень є розвиток системи проектування полезахисних лісових насаджень з метою забезпечення раціонального використання і охорони земель. При цьому передбачається розв’язати наступні завдання: проаналізувати систему земельного законодавства щодо забезпечення раціонального використання і охорони земель; проаналізувати стан використання земель на території що впорядковується; привести проектні рішення щодо проектування системи полезахисних лісосмуг; виконати підготовку геодезичних даних для проектування і перенесення проекту в натуру. Однією з проблем сьогоднішнього розвитку країни є взаємодія людини і землі, яка є основою виробництва та життєдіяльності людини. Ця взаємодія полягає у вивченні, обліку і оцінці земельних ресурсів з метою розробки відповідних заходів щодо їх раціонального використання і охорони в умовах ринкової економіки. На сучасному етапі реформування земельних відносин стоїть гостра проблема щодо раціонального використання земель, їх захисту від деградації і ерозії ґрунтів, зокрема шляхом створення системи захисних лісових насаджень.

Опис

Ключові слова

полезахисні лісосмуги, землеустрій, проектування, організація території, геодезичні роботи

Бібліографічний опис

Наливайко, Д. В. Проектування системи полезахисних лісосмуг на території ТОВ «Обрій» Куп’янського району Харківської області : дипломна робота ... бакалавра : 193 Геодезія і землеустрій / Наливайко Дмитро Васильович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 77 с.