Наукові підстави інновацій конструкції авіаційного дизеля ХАДИ-100 А

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Наукові підстави інновацій конструкції авіаційного дизеля ХАДИ-100 А / А. О. Прохоренко, О. В. Грицюк, А. П. Кузьменко, А. М. Авраменко, К. Р. Федоренко, Р. В. Юрченко // Сучасні тенденції автомобільного транспорту та галузевого машинобудування : наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф.,16–18 верес. 2020 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2020. – С. 206–210.