Проблеми підготовки фахівців в умовах застосування міжнародних стандартів обліку і звітності

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Гончарук, С. М. Проблеми підготовки фахівців в умовах застосування міжнародних стандартів обліку і звітності / С. М. Гончарук, С. В. Приймак // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва в умовах інтеграції вітчизняної освіти у міжнародний простір : матеріали Всеукр. наук.-метод. інтернет-конф. з проблем вищ. освіти і науки, 16 листоп. 2017 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2017. – С. 208–211.