Вдосконалення методу відновлення тягових свинцево-кислотних акумуляторів великої ємності

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуті особливості і шляхи удосконалення метода відновлення тягових свинцево-кислотних акумуляторів великої ємності. Описаний приклад відновлення стартерного акумулятора тепловоза.

Опис

Ключові слова

навколишнє довкілля, акумулятор, окружающая среда, аккумулятор, environment, accumulator battery

Бібліографічний опис

Данков, В. В. Вдосконалення методу відновлення тягових свинцево-кислотних акумуляторів великої ємності / В. В. Данков, О. С. Панікарський // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2017. - Вип. 12.

Зібрання