Переваги організації при розробленні та сертифікації системи управління професійною безпекою та здоров'ям (ПБ та З)по стандарту OHSAS 18001 (ISO 45001)

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Денисенко, А. М. Переваги організації при розробленні та сертифікації системи управління професійною безпекою та здоров'ям (ПБ та З)по стандарту OHSAS 18001 (ISO 45001) / А. М. Денисенко // Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет–конф. здобувачів вищ. освіти і молодих вчених, 1–2 листоп. 2018 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2018. – С. 144–146.