Оптимальное планирование экспериментов при моделировании расхода топлива в двигателях внутреннего сгорания

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Показана эффективность оптимального по стоимостным затратам планирования эксперимента при исследовании процессов расхода топлива в двигателях внутреннего сгорания. Синтезированы математические модели этих процессов в различных режимах работы двигателя.

Опис

Ключові слова

эффективность, планирование эксперимента, оптимальный, стоимость, двигатель, топливо, режим, ефективність, планування експерименту, оптимальний, вартість, двигун, паливо, режим, efficiency, experimental design, optimal, cost, engine, fuel, mode

Бібліографічний опис

Кошевой, Н. Д. Оптимальное планирование экспериментов при моделировании расхода топлива в двигателях внутреннего сгорания / Н. Д. Кошевой, Е. М. Костенко, В. П. Сироклын // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2011. - Вип. 2.

Зібрання