Порівняльна характеристика положень щодо оцінки виробничих запасів згідно національних і міжнародних стандартів обліку

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Савченко, Д. В. Порівняльна характеристика положень щодо оцінки виробничих запасів згідно національних і міжнародних стандартів обліку / Савченко Д. В., Осика А. О. // Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28 трав. 2021 р. : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2021. — С. 50—53.