Комбiнована силова установка автотранспортного засобу

Анотація

Комбінована силова установка автотранспортного засобу, що містить два двигуни, які використовують різні джерела енергії - двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) і пневмодвигун, виконаний з можливістю проходження робочого тіла із пневмобалонів через теплообмінник, встановлений в приймальній трубі глушника, а обидва двигуни механічно пов'язані з механізмом трансмісії, що з'єднує двигуни з колесами ведучого моста, причому механізм трансмісії виконано у вигляді планетарного механізму, один вал якого пов'язаний з ДВЗ, другий - з пневмодвигуном, а третій - з ведучими колесами автотранспортного засобу (АТЗ) та автономним компресором, яка відрізняється тим, що в рідинний патрубок системи змащення ДВЗ встановлено додатковий теплообмінник для попереднього нагрівання робочого тіла перед його нагрівом у теплообміннику, розташованому в приймальній трубі глушника.

Опис

Ключові слова

автотранспортнi засоби

Бібліографічний опис

Пат. 100503 Україна, МКИ B60K 6/00 (2006.01). Комбiнована силова установка автотранспортного засобу / Воронков Олександр Iванович, Нiкiтченко Iгор Миколайович, Тесленко Едуард Вiкторович, Лiньков Олег Юрiйович, Назаров Артем Олександрович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Воронков Олександр Iванович, Нiкiтченко Iгор Миколайович, Тесленко Едуард Вiкторович, Лiньков Олег Юрiйович, Назаров Артем Олександрович. - N u 2015 01594 ; заявл. 24.02.2015 ; опубл. 27.07.2015, Бюл. N 14. - 4 с.

Зібрання