СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНИХ ПІДВІСОК АВТОМОБІЛІВ У СКЛАДІ ЛІНІЇ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглянуто питання, пов’язані з організацією і технічною реалізацією ділянки контролю вихідних параметрів активних підвісок у складі лінії технічного контролю. Запропоновано варіант доукомплектації обладнання базової лінії експрес-діагностики з компіляцією про-грамного забезпечення засобів комп’ютерної діагностики в єдину програму тестування.

Опис

Ключові слова

активна підвіска, алгоритм адаптації, технічний контроль, експрес-діагностика, діагностичний сканер, Bluetooth-зв’язок, 3D-технологія розвал/сходження, активная подвеска, алгоритм адаптации, технический контроль, экспресс-диагностика, диагностический сканер, Bluetooth-связь, 3D-технология развал/схождение, active suspension, adaptation algorithm, technical control, express diagnostics, diagnostic scanner, Bluetooth communication, 3D camber/toe technology

Бібліографічний опис

Бороденко, Ю. М. Система контролю характеристик активних підвісок автомобілів у складі лінії експрес-діагностики / Ю. М. Бороденко // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.]. – Харьков, 2017. – Вып. 41. – С. 23–29.

Зібрання