Звукодальномiр з оцiнкою черги транспорту

Анотація

Звукодальномір з оцінкою черги транспорту, що містить послідовно з'єднані задавальний генератор імпульсів, модулятор, лінійний підсилювач, підсилювач потужності, суміщений випромінювач-приймач акустичних коливань, смуговий підсилювач, амплітудний детектор, перетворювач запізнення, інтерполятор, регістратор та пристрій керування, що з'єднаний зі входами модулятора, смугового підсилювача та перетворювача запізнення, який відрізняється тим, що до виходу амплітудного детектора послідовно підключені пороговий пристрій, лічильник вантажівок, логічний пристрій, радіопередавач та антена, крім того, до виходу амплітудного детектора також послідовно підключені лічильник легковиків, лічильник-додавач та логічний пристрій, а також до виходу амплітудного детектора послідовно підключені кіп-реле зі входом "ні", схема "і", лічильник пропусків з виходом до лічильника-додавача та дешифратор скидання усіх лічильників, причому вихід генератора імпульсів підключений до входу схеми "і", а вихід регулятора порогу - до входу порогового пристрою.

Опис

Ключові слова

транспорт, автоматизацiя

Бібліографічний опис

Пат. 56069 Україна, МКИ G01V 15/00. Звукодальномiр з оцiнкою черги транспорту / Альошин Геннадiй Васильович, Коваль Андрiй Олександрович, Коломiйцев Олексiй Володимирович, Ярута Антон Миколайович, Наконечний Олександр Анатолiйович, Вiкторова Олена Вiкторiвна ; власник : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. - N u 2010 07426 ; заявл. 14.06.2010 ; опубл. 27.12.2010, Бюл. N 24. - 4 с.

Зібрання