Студентське конструкторсько-технологічне бюро як складова підвищення якості вищої освіти

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Полянський, О. С. Студентське конструкторсько-технологічне бюро як складова підвищення якості вищої освіти / О. С. Полянський, Є. О. Дубінін, Д. В. Абрамов // Вища освіта за новими стандартами : виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір : матеріали наук.-метод. Інтернет-конф., м. Харків, 25 берез. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2021. – C. 253–254.