Удосконалення системи постачання авто-запчастин підприємства ТОВ «Омега»

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В дипломній роботі було розглянуто існуюча система поновлення товару на підприємстві визначені недоліки які існують на ТОВ «Омега». На основі аналізу літературних джерел розроблені заході які спрямовані на підвищення ефективності функціону-вання системи управління запасами автозапчастин на підприємстві. Розроблена модель визначення оптимального розміру замовлення з по системі «кратних періодів».

Опис

Ключові слова

витрати, запаси, запасні частини, кратні періоди, система управління запасами

Бібліографічний опис

Меліхов, К. А. Удосконалення системи постачання авто-запчастин підприємства ТОВ «Омега» : дипломна робота … магістра : 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Меліхов Костянтин Андрійович. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 131 с.