Пiдвищення ефективностi рекуперативного гальмування гiбридного автомобiля

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Двадненко, В. Я. Пiдвищення ефективностi рекуперативного гальмування гiбридного автомобiля / В. Я. Двадненко, О. Б. Пушкар, В. Г. Абраменко // Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті і при підготовці фахівців : наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 27–29 жовт. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2021. – С. 368–370.