Повышение точности симметричной задачи класса коммивояжера большой размерности

Thumbnail Image

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Предложенный метод позволяет существенно повысить точность симметричной задачи класса коммивояжера большой размерности, которые находят широкое применение при исследовании многочисленных моделей циклических процессов.

Опис

Ключові слова

алгоритм, граф, пространство решений, функционал стоимости, точность, относительная погрешность, простір рішень, функціонал вартості, точність, відносна похибка, algorithm, graph, the solution space, the functional value, precision, relative error

Бібліографічний опис

Маций, О. Б. Повышение точности симметричной задачи класса коммивояжера большой размерности / О. Б. Маций // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2012. - Вип. 3.

Зібрання