Дисципліна «Соціальна медицина, громадське здоров’я» у професійній підготовці майбутніх медичних працівників

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Закусилова, Т. О. Дисципліна «Соціальна медицина, громадське здоров’я» у професійній підготовці майбутніх медичних працівників / Т. О. Закусилова // Організаційно-методологічне забезпечення підготовки фахівців: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення (з нагоди 90-річчя ХНАДУ) : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-метод. інтернет – конф. з проблем вищ. освіти і науки, 18 листоп. 2020 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. ‒ Харків, 2020. ‒ С. 313–316.