ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАНАЛІВ ТИСКУ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Запропоновано метод визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів тиску на основі обробки реалізацій випадкових процесів на виході датчика тиску.

Опис

Ключові слова

вимірювальний канал тиску, динамічні характеристики, вимірювальна лінія, датчик диску, измерительный канал давления, динамические характеристики, измерительная линия, датчик давления, measuring pressure channel, dynamic characteristics, measuring line, pressure sensor

Бібліографічний опис

Полярус, О. В. Визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів тиску / О. В. Полярус, А. О. Коваль, Я. С. Бровко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2016. – Вып. 73. – C. 43–46.

Зібрання