Сонячна енергія – основні види та типи сонячних електростанцій

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проведено аналіз методів перетворення сонячної енергії в електричну. Представлено загальну характеристику термоелектричного, термоемісійного і фотоелектричного перетворення сонячної енергії в електричну. Розглянуто основні види та типи сонячних електростанцій з зазначенням їх принципу дій та конструктивних особливостей. Перелічені основні переваги та недоліки що притаманні сонячним електростанціям.

Опис

Ключові слова

сонячна електростанція, енергозберігаючі технології, сонячна енергія, фотоелектричні модулі, солнечная электростанция, энергосберегающие технологии, солнечная энергия, фотоэлектрические модули, solar power station, energy saving technologies, solar energy, solar modules

Бібліографічний опис

Сонячна енергія – основні види та типи сонячних електростанцій / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, В. О. Череватий, О. А. Ульянец // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2017. - Вип. 12.

Зібрання