Методи побудови опорних геодезичних мереж

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Краснопольська, С. І. Методи побудови опорних геодезичних мереж / С. І. Краснопольська, Т. А. Корж, С. М. Урдзік // Інноваційні методи проектних та геодезичних робіт : матеріали 84-ї міжнар. студент. наук. конф., 13 квіт. 2022 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2022. – С. 72–77.