Геодезичні роботи при розробці проекту організації території ФГ «Світанок» Чугуївського району Харківської області

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об’єктом дослідження є території ФГ «Світанок» Чугуївського району Харківської області. Мета роботи полягає у дослідженні проведення системи геодезичних робіт при розробці проекту організації території. В роботі планується вирішити наступні завдання, а саме розглянути: методи складання планів для цілей землеустрою; способи вирахування площ земельних ділянок; способи проектування в землеустрої; методи підготовки геодезичних даних для проектування; розрахунок чистих і валових площ земельних ділянок; способи технічного проектування. У процесі дослідження у дипломній роботі застосовувалися такі методи: абстрактно-логічний; діалектичний; монографічний; розрахунково-конструктивний; графічний. Проведення топографо-геодезичних обстежень та вишукувань та здійснення геодезичних заходів є однією із землевпорядних дій, що включаються до землеустрою, що покликано забезпечити топографічною основою у вигляді карт і планів землевпорядні дії, а саме: створення нових, а також впорядкування існуючих землекористувань з усуненням незручностей у розташуванні земель; уточнення та зміна меж землекористувань на основі схем районного розпланування; організація території землекористувань з введенням екологічно та економічно обґрунтованих сівозмін і впорядкуванням інших земельних угідь, а також розробка заходів з боротьби з ерозією ґрунтів, забезпечення відповідної точності проектування і перенесення проектів в натуру тощо.

Опис

Ключові слова

землеустрій, проектування, організація території, геодезичні роботи

Бібліографічний опис

Харченко, Д. С. Геодезичні роботи при розробці проекту організації території ФГ «Світанок» Чугуївського району Харківської області : дипломна робота бакалавра: 193 Геодезія і землеустрій / Харченко Дмитро Сергійович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 66 с.