ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВОДОКОРИСТУВАННЯ БАСЕЙНУ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛА

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Проаналізовано якісний стан р. Сіверський Донець у межах Харківської області та визначено рівень небезпеки рекреаційного водокористування на основі оцінки ризику для здоров’я населення.

Опис

Ключові слова

екологічна небезпека, рекреаційне водокористування, ризик для здоров’я населення, р. Сіверський Донець, экологическая опасность, рекреационное водопользование, риск для здоровья населения, р. Северский Донец, environmental danger, recreational water use, public health risk, Seversky Donets river

Бібліографічний опис

Бєлан, С. В. Визначення екологічної небезпеки водокористуванням басейнур. Сіверський Донець у Харківській області / С. В. Бєлан, О. В. Рибалова, О. В. Козловська // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [ редкол.: Богомолов В. А. [глав. ред.] и др.]. - Х. : ХНАДУ, 2013. - Вып. 60. - C. 128-132.

Зібрання