ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ТА ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ У МОДЕЛЯХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕСУВАНЬ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Проаналізовано результати застосування «м’яких» методів обчислення попиту населення на пересування у містах та наведено основні переваги їх використання.

Опис

Ключові слова

нечітка логіка, генетичний алгоритм, система нечіткого висновку, кореспонденції пересувань, нечеткая логика, генетический алгоритм, система нечеткого вывода, корреспонденции передвижений, fuzzy logic, genetic algorithm, fuzzy inference system, correspondence movement

Бібліографічний опис

Форнальчик, Є. Ю. Застосування нечіткої логіки та генетичних алгоритмів у моделях пасажирських пересувань / Є. Ю. Форнальчик, А. Б. Білоус, І. А. Демчук // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.]. – Харьков, 2014. – Вып. 35. – С. 122-127.

Зібрання