Показники оцінки ефективності енергозбереження тепловозного дизель-генератора

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Приведені показники оцінки підвищення ефективності енергозбереження тепловозного дизель-генератора.

Опис

Ключові слова

дизель-генератор, перехідний процес, питома витрата палива, ефективні показники енергозбереження, переходной процесс, удельный расход топлива, эффективные показатели энергосбережения, diesel generator, transient process, specific fuel consumption, energy-saving efficiency indices

Бібліографічний опис

Богаєвський, О. Б. Показники оцінки ефективності енергозбереження тепловозного дизель-генератора / О. Б. Богаєвський, О. А. Дзюбенко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2012. - Вип. 3.

Зібрання