Комбiнована силова установка автотранспортного засобу

Анотація

Опис

Ключові слова

установка автотранспортного засобу

Бібліографічний опис

Пат. 141329 Україна, МКИ МПК (2020.01), B60K 6/00. Комбiнована силова установка автотранспортного засобу / Воронков Олександр Iванович, Нiкiтченко Iгор Миколайович, Глушкова Дiана Борисiвна, Карпенко Володимир Олександрович, Варавiна Олена Павлiвна, Назаров Артем Олександрович, Тесленко Едуард Вiкторович, Смiрнова Наталiя Володимирiвна, Богданов Андрiй Iванович ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Воронков Олександр Iванович, Нiкiтченко Iгор Миколайович, Глушкова Дiана Борисiвна, Карпенко Володимир Олександрович, Варавiна Олена Павлiвна, Назаров Артем Олександрович, Тесленко Едуард Вiкторович, Смiрнова Наталiя Володимирiвна, Богданов Андрiй Iванович. - N u 2019 06654 ; заявл. 13.06.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. N 7. - 6 с.

Зібрання