ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПИСЬМОВОМУ МОВЛЕННІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Визначено місце та роль писемного мовлення у формуванні іншомовної комунікативної компетенції студентів. Охарактеризовано загальні принципи цілеспрямованого розвитку письмової компетенції тих, хто вивчає іноземну мову. Запропоновано зразки вправ для формування навичок іншомовного письмового мовлення.

Опис

Ключові слова

комунікативна компетенція, мовленнєві навики, письмове мовлення, письмовий переказ, асоціограма, коммуникативная компетенция, речевые навыки, письменная речь, письменное изложение, ассоциограмма, communicative competence, language skills, written speech, written rendering, associogram

Бібліографічний опис

Маслюк, Л. П. Проблема формування комунікативної компетенції в письмовому мовленні у процесі вивчення іноземної мови / Л. П. Маслюк // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2014. – Вып. 64. – C. 15–18.

Зібрання