Комбiнована силова установка автотранспортного засобу

Анотація

Комбінована силова установка автотранспортного засобу, що містить два двигуни, які використовують різні джерела енергії - двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) і пневмодвигун, виконаний з можливістю проходження робочого тіла із пневмобалона через теплообмінник, встановлений в приймальній трубі глушника, а обидва двигуни механічно пов'язані з механізмом трансмісії, що з'єднує двигуни з колесами ведучого моста, причому механізм трансмісії виконано у вигляді планетарного механізму, один вал якого пов'язаний з ДВЗ, другий - з пневмодвигуном, а третій - з ведучими колесами автотранспортного засобу (АТЗ) та автономним компресором, яка відрізняється тим, що в рідинний патрубок системи охолодження ДВЗ встановлено додатковий теплообмінник для попереднього нагріву робочого тіла перед його нагрівом у теплообміннику, розташованому в приймальній трубі глушника.

Опис

Ключові слова

автотранспортнi засоби

Бібліографічний опис

Пат. 82136 Україна, МКИ B60K 6/00. Комбiнована силова установка автотранспортного засобу / Абрамчук Федiр Iванович, Манойло Володимир Максимович, Жилiн Сергiй Сергiйович, Харченко Анатолiй Iванович, Воронков Олександр Iванович, Нiкiтченко Iгор Миколайович, Липинський Михайло Сергiйович, Разарьонов Леонiд Володимирович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Абрамчук Федiр Iванович, Манойло Володимир Максимович, Жилiн Сергiй Сергiйович, Харченко Анатолiй Iванович, Воронков Олександр Iванович, Нiкiтченко Iгор Миколайович, Липинський Михайло Сергiйович, Разарьонов Леонiд Володимирович. - N u 2013 00167 ; заявл. 03.01.2013 ; опубл. 25.07.2013, Бюл. N 14. - 6 с.

Зібрання