Визначення попиту на послуги пасажирського маршрутного транспорту в середнiх мiстах

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної задачі визначення попиту на послуги міського пасажирського транспорту в середніх містах на основі результатів вибіркових натурних обстежень на маршрутній мережі табличним методом. У роботі розроблено методику отримання матриці мережевих пасажирських кореспонденцій на основі результатів натурних обстежень на маршрутній мережі міста. Результати натурних замірів пасажирообміну зупиночних пунктів маршрутних систем середніх міст слугували основою для визначення закономірностей розподілу місткостей зупинок за відправленням та прибуттям. Теоретично та експериментально доведено, що ці характеристики можуть бути описані законом Пуассону. Побудовано моделі рейсових кореспонденцій, які ґрунтуються на обсягах відправлення, прибуття пасажирів на зупиночні пункти та отримуються на основі результатів імітаційного моделювання. Розроблено методику локалізації місць пересадки пасажирів на маршрутній мережі середнього міста, що передбачає перевірку гіпотези про статистичну суттєвість коливань обсягів відправлень та прибуття пасажирів на зупиночні пункти по маршрутах. В роботі побудовано алгоритм трансформації маршрутної матриці кореспонденцій у мережеву з подальшим агрегуванням отриманих матриць в загальну мережеву матрицю міста за день роботи міського пасажирського транспорту. Визначено закономірності формування попиту на послуги міського пасажирського транспорту в середніх містах. Встановлено, що розподіл кореспонденцій по дальності пересування в маршрутній мережі середнього міста описується гамма законом. Розроблено методику оцінки рівня похибки вибіркового обстеження та визначення скорочення трудомісткості замірів на маршрутній мережі середнього міста. Розроблені моделі та методики мають практичну значимість і були використані під час розробки раціональних варіантів маршрутних мереж міського пасажирського транспорту Охтирки та Олександрії.

Опис

Ключові слова

рейсова кореспонденція, матриця мережевих кореспонденцій, місткості зупиночних пунктів, табличний метод обстеження, імітаційне моделювання

Бібліографічний опис

Гончаренко, Сергiй Юрiйович. Визначення попиту на послуги пасажирського маршрутного транспорту в середнiх мiстах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.22.01 - транспортнi системи [Електронний ресурс] / Гончаренко Сергiй Юрiйович ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2017. - 20 с.

Зібрання