Прилад для вивчення, вимірювання та контролю електропровідності рідин автомобіля

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Наглюк, М. І. Прилад для вивчення, вимірювання та контролю електропровідності рідин автомобіля / М. І. Наглюк // Комп’ютерні технології і мехатроніка : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф., 27 трав. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2021. – С. 142–144.