СТАБІЛІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ЗАГЛИБЛЕННЯ РОБОЧОГО ОРГАНА РОЗПУШНИКА

Thumbnail Image

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглянуто особливості робочого процесу гусеничних розпушників у режимі заглиблення робочого органа. Визначено закономірності опорів ґрунту розпушенню в цьому режимі. Запропоновано конструкцію розпушника, яка забезпечує стабілізацію режиму заглиблення робочого органа.

Опис

Ключові слова

розпушник, режим заглиблення, опори ґрунту, стабілізація заглиблення, рыхлитель, режим заглубления, сопротивления грунта, стабилизация заглубления, ripper, penetration mode, soil resistance, stabilization of penetration

Бібліографічний опис

Фомін, А. В. Стабілізація режиму заглиблення робочого органа розпушника / А. В. Фомін, Л. Є. Пелевін, Б. М. Мельниченко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [ редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. - Х. : ХНАДУ, 2012. - Вып. 57. - C. 174-179.

Зібрання