ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглянуто особливості вивчення радіаційної безпеки, що є складовою частиною нормативної дисципліни «Основи охорони праці».

Опис

Ключові слова

радіаційна безпека, основи охорони праці, іонізуючі випромінювання, радіаційна аварія, радіація, механізм дії радіації на людину, принцип захисту від іонізуючих випромінювань, радиационная безопасность, основы охраны труда, ионизирующие излучения, радиационная авария, радиация, механизм действия радиации на человека, принцип защиты от ионизирующих излучений, radiation safety, fundamentals of occupational safety, ionizing radiation, radiation accident, radiation, mechanism of the radiation effect on a human, principle of protection against ionizing radiation

Бібліографічний опис

Мінка, С. В. Особливості викладання радіаційної безпеки при вивченні дисципліни «Основи охорони праці» / С. В. Мінка, І. В. Шляхова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [ редкол.: Богомолов В. А. [глав. ред.] и др.]. - Х. : ХНАДУ, 2012. - Вып. 59. - C. 42-46.

Зібрання