Комбiнована силова установка автотранспортного засобу

Анотація

Опис

Ключові слова

комбiнована силова установка, автотранспортний засіб

Бібліографічний опис

Пат. 140581 Україна, МКИ B60K 6/08 (2006.01). Комбiнована силова установка автотранспортного засобу / Воронков Олександр Iванович, Нiкiтченко Iгор Миколайович, Глушкова Дiана Борисiвна, Карпенко Володимир Олександрович, Варавiна Олена Павлiвна, Назаров Артем Олександрович, Тесленко Едуард Вiкторович, Чернiков Олександр Вiкторович, Тохтар Георгiй Iванович ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Воронков Олександр Iванович, Нiкiтченко Iгор Миколайович, Глушкова Дiана Борисiвна, Карпенко Володимир Олександрович, Варавiна Олена Павлiвна, Назаров Артем Олександрович, Тесленко Едуард Вiкторович, Чернiков Олександр Вiкторович, Тохтар Георгiй Iванович. - N u 2019 06683 ; заявл. 13.06.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. N 5. - 6 с.

Зібрання