Система пуску ДВЗ гiбридного автомобiля

Анотація

Система пуску двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) гібридного автомобіля під час його руху, що містить механічно зв'язані між собою ДВЗ, зчеплення, коробку передач, електродвигун, головну передачу та колеса, а також блок керування електродвигуном, електрично зв'язаний з датчиком положення педалі акселератора, акумуляторною батареєю і електродвигуном, яка відрізняється тим, що введені блок режиму пуску, виконаний у вигляді стабілізатора обертів електродвигуна, що передували режиму пуску, і датчик роботи ДВЗ, крім того, введений перемикач, зв'язаний з педаллю зчеплення та електрично сполучений як з блоком керування електродвигуном, так і з датчиком положення педалі акселератора, перемикач електрично сполучений також з блоком режиму пуску, останній, крім того, електрично сполучений з датчиком роботи ДВЗ і блоком керування електродвигуном.

Опис

Ключові слова

автомобiлi, гiбриднi, двигуни автомобiльнi, внутрiшнього згоряння

Бібліографічний опис

Пат. 52007 Україна, МКИ B60K 6/00 (2007.10). Система пуску ДВЗ гiбридного автомобiля / Бажинов Олексiй Васильович, Двадненко Володимир Якович, Колєснiков Андрiй Вiкторович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Бажинов Олексiй Васильович, Двадненко Володимир Якович, Колєснiков Андрiй Вiкторович. - N u 2010 01538 ; заявл. 15.02.2010 ; опубл. 10.08.2010, Бюл. N 15. - 4 с.

Зібрання