ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ СИПКОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАБІРНІЙ ЧАСТИНІ ВЕРТИКАЛЬНОГО ГВИНТОВОГО КОНВЕЄРА

Thumbnail Image

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Запропоновано математичну модель процесу завантаження вертикального гвинтового конвеєра. Розроблено алгоритм чисельного розв’язку диференціальних рівнянь із частинними похідними руху сипкого середовища у гвинтовому каналі.

Опис

Ключові слова

математична модель, гвинтовий конвеєр, забірний пристрій, математическая модель, винтовой конвейер, заборное устройство, mathematical model, screw conveyer, feed hopper

Бібліографічний опис

Серілко, Д. Л. Дослідження руху сипкого середовища в забірній частині вертикального гвинтового конвеєра / Д. Л. Серілко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [ редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. - Х. : ХНАДУ, 2012. - Вып. 57. - C. 304-307.

Зібрання