Електромобіль як важливий елемент розвитку транспортної інфраструктури

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

На основі системного аналізу приведено розгляд сучасного рівня впровадження ав- томобілів з електричними силовими установками, їх місце в різних сферах функціонування сус- пільства. Стаття розрахована на фахівців в галузі виробництва, експлуатації транспортних засобів, транспортної економіки, енергетики та екології, а також може бути корисною осо- бам, які цікавляться перспективними і екологічними видами транспорту.

Опис

Ключові слова

електромобіль, гібрид, плагін-гібрид, автомобіль з нульовим рівнем шкідливих викидів (ZEV), паливні елементи (fuelcell), тягова акумуляторна батарея (ТАБ), електрозарядна станція (ЕЗС), electric car, hybrid, plug-in hybrid, car with zero level of polluting emissions (ZPE), fuel cells (fuelcell), traction battery (TB), electric charging sta-tion (ECHS), электромобиль, гибрид, плагин-гибрид, автомобиль с нулевым уровнем вредных выбросов (ZEV), топливные элементы (fuelcell), тяговая аккумуляторная батарея (ТАБ), електрозарядна станция (ЭЗС)

Бібліографічний опис

Черновол, О. В. Електромобіль як важливий елемент розвитку транспортної інфраструктури / О. В. Черновол // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2018. - Вип. 13.

Зібрання