Застосування радіолокаційних систем в автотранспортних засобах

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуті принципи побудови радіолокаційних систем автотранспортних засобів, можливі їх схемотехнічні рішення і елементна база високочастотного тракту. Вказані перспективні шляхи їх подальшого розвитку.

Опис

Ключові слова

локаційні системи, мікросмужкові лінії, датчики, напівпровідники, попередження зіткнень, локационные системы, микрополосковые линии, полупроводники, предупреждение столкновений, location systems, microstrip lines, sensors, semi-conductors, anticollision measure

Бібліографічний опис

Кубата, В. Г. Застосування радіолокаційних систем в автотранспортних засобах / В. Г. Кубата // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2012. - Вип. 3.

Зібрання