ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛОТВОРЕННЯ У ДВИГУНІ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Вивчаються особливості теплотворення у двигуні внутрішнього згоряння. Дослідження було проведено засобами hard/soft-технології. З’ясовано, що прийнятно якісно відбиває в собі реальні процеси експонентний аналітичний опис, та спростовано деякі усталені уявлення про типові та оптимальні співвідношення між параметрами, що характеризують перебіг теплотворення.

Опис

Ключові слова

двигун внутрішнього згоряння, процес теплотворення, інтенсивність тепловиділення, експонентний аналітичний опис, двигатель внутреннего сгорания, процесс теплообразования, интенсивность тепловыделения, экспоненциальное аналитическое описание, internal combustion engine, heat generation process, heat-fission intensity, exponential analytical description

Бібліографічний опис

Гащук, П. М. Особливості теплотворення у двигуні внутрішнього згоряння / Гащук П. М., Нікіпчук С. В. // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.]. – Харьков, 2018. – Вып. 42. – С. 12–21.

Зібрання