Функціональні ознаки автотранспортного потоку

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

На підставі критерію неперервності кусочно-лінійної функції режимів руху автотранспортних засобів встановлено мінімальні значення щільності, інтенсивності та швидкості, за яких колективний рух фізичних одиниць автотранспорту набуває характерних ознак синхронізованого автотранспортного потоку.

Опис

Ключові слова

автотранспортний потік, синхронізація, функціональні ознаки, кусочно-лінійна функція, motor flow, synchronization, functional properties, piecewise linear function, автотранспортный поток, синхронизация, функциональные свойства, кусочно-линейная функция

Бібліографічний опис

Шелудченко, Л. С. Функціональні ознаки автотранспортного потоку / Л. С. Шелудченко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2018. - Вип. 13.

Зібрання